Суббота, 17.11.2018, 20:49
Приветствую Вас Гость | RSS

...::Baki Komputer Kolleci::...

Saytin Menusu
Girish,Geydiyyat
Saat
Kategoriyalar

Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи

Cəbr və analizin başlanğıcı

Cəbr və analizin başlanğıcı Ədədi funksiya anlayışı, funksiyanın təyin oblastı, qiymətlər oblastı və qrafiki. Funksiyanın verilmə üsulları. Funksiyanın təyin oblastı və qiymətlər oblastının tapılması. Cüt və tək funksiyalar. Dövri funksiyalar. f(x)= , f(x)= funksiyaları və onların qrafikləri. Qrafiklərin çevrilməsi Artan və azalan funksiyalar. Funksiyanın işarəsinin saxlandığı aralıqlar. Kəsr-xətti funksiyalar. Kəsr-xətti funksiynın qrafikinin asimptotları. Bucağın radian ölçüsü. y=sin x , y=cos x , y=tg x , y=ctg x funksiyalarnın tərifi, xassələri və qrafiki. Triqonometrik funksiyaların cəmminin ,hasilinin və nisbətinin dövriliyi. Tərs funksiya anlayışı. Qarşıaıqlı tərs funksiyalar, onların qrafiki. Arksinus, arkkosinus, arktangens və arkkotangens anlayışları. y=arcsin x , y=arccos x , y=arctg x , y=arcctg x funksiyaları, onların xassələri və qrafikləri. Sadə triqonometrik tənliklərin həlli. Triqonometrik tənliklərin həll üsulları. Triqonometrik tənliklər sisteminin həlli. Sadə triqonometrik bərabərsizliklərin həlli Triqonometrik bərabərsizliklərin isbatı n-ci dərəcədən kök və onun xassələri. Rasional üstlü qüvvət, onun xassələri. İrrasional üstlü qüvvət anlayışı. Həqiqi üstlü qüvvət İrrasional tənliklər və irrasional tənliklər sistemi. Üstlü funksiyanın tərifi. Onun xassələri, qrafiki. Üstlü tənliklərin həlli. Üstlü tənliklər sistemi. Üstlü bərabərsizliklərin həlli. Ədədin loqarifmasının tərifi. Əsas loqarifmik eynilik. Onluq loqarifm, natural loqarifm, e ədədi. Loqarifmin xassələri. Loqarifmik funksiya, onun xassələri və qrafiki. Loqarifmik tənliklərin həlli. Loqarifmik tənliklər sistemi. Loqarifmik bərabərsizliklər. Ədəd anlayışının genişlənməsi. Kompleks ədədlər. Kompleks ədədlərin həndəsi izahı. Kompleks ədədlərin modulu və arqumenti. Kompleks ədədlərin triqonometrik şəkli. Triqonometrik şəkildə verilmiş kompleks ədədlər üzərində əməllər. Muavr düsturu. Çoxhədlilər cəbrinin əsas teoremi 34. Nöqtənin ətrafı anlayışı. Funksiyanın limitinin tərifi və limitin xassələri. Sonsuz kiçilən funksiyalar. 35. limitləri. 36. Funksiyanın kəsilməzliyi və kəsilməz funksiyaların xassələri. Elementar funksiyaların kəsilməzliyi. 37. Parçada kəsilməz funksiyaların aralıq qiymətləri haqqında teoremlər. İntervallar üsulu ilə bərabərsizliklərhəllinin əsaslandırılması. 38. Arqumentin və funksiyanın artımı. 39. Törəmənin tərifi. Diferensiallanan funksiya. Funksiyanın diferensialı. Diferensiallanan funksiyanın kəsilməzliyi. 40. Cəmin, hasilin, nisbətin və qüvvətin törəməsi. 41. Mürəkkəb funksiyanın və tərs funksiyanın törəməsi. 42. Triqonometrik funksiyaların, tərs triqonometrik funksiyaların, üstlü, loqarifmik və qüvvət funksiyalarının törəmələri. 43. Törəmənin həndəsi mənası, funksiyanın qrafikinə toxunan. Toxunanın tənliyi. 44. Funksiyanın ikinci tərtib törəməsi. 45. Törəmənin fiziki mənası. 46. Törəmənin təqribi hesablamalara və fizikaya tətbiqləri. 47. Funksiyanın artması və azalması əlamətləri. 48. Funksiyanın böhran nöqtələri. Ekstremum nöqtələri, funksiyanın ən kiçik və ən böyük qiymətləri. 49. Törəmənin tətbiqi ilə funksiyanın araşdırılması və qrafikinin qurulması. 50. Funksiyanın parçada ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılmasına aid məsələlər həlli. 51. İbtidai funksiyanın tərifi. Qeyri-müəyyən inteqral. 52. İbtidai funksiyanın (qeyri-müəyyən inteqralın) əsas xassələri. 53. İbtidai funksiyanın tapılmasının üç qaydası. 54. Dəyişənin əvəz edilməsi üsulu. Hissə-hissə inteqrallama üsulu. 55. Diferensial tənlik anlayışı. Radioaktiv maddənin parçalanmasının və harmonik rəqslərin diferensial tənlikləri. 56. Əyrixətli trapesiyanın sahəsi. 57. Müəyyən inteqral. Nyuton-Leybnis düsturu. Müəyyən inteqralın xassələri. 58. Müəyyən inteqralların tətbiqləri. 59. Çoxluqlar cəbri. 60. Permutasiyalar. 61. Aranjemanlar. 62. Kombinezonlar. 63. Nyuton binomu. Binomial əmsalların xassələri. Paskal üçbucağı. 64. Riyazi induksiya üsulu. Onun tətbiqləri. 65. Hadisə anlayışı. (Yəqin hadisə, təsadüfi hadisə, mümkün olmayan hadisə). 66. Eyni ehtimallı hadisələr. Elementar hadisələr. əlverişli hallar. 67. Hadisələrin ehtimalı. 68. Birləşmələr nəzəriyyəsi düsturlarının tətbiqi ilə sadə məsələlər həlli. 69. Birdəyişənli çoxhədlinin kanonik şəkli. Birdəyişənli çoxhədlilər üzərində əməllər. 70. Birdəyişənli çoxhədlinin kökü. Bezu teoremi. Cəbrin əsas teoremi. 71. Hörner sxemi. 72. Qeyri-müəyyən əmsallar üsulu. 73. Bir neçə dəyişəni olan çoxhədlilərin standart şəkli. 74. Simmetrik çoxhədlilər. 75. Tənliklər sistemi. Eynigüclü sistemlər. 76. Simmetrik sistemlər. Əvəzetmə üsulu ilə simmetrik tənliklər sisteminin həlli. 77. Çoxdəyişənli xətti tənliklər sisteminin həlli. 78. Sadə bərabərsizliklər sisteminin həlli. 79. Bərabərsizliklərin isbatı.

Категория: Мои статьи | Добавил: Fuad (24.12.2009)
Просмотров: 24651 | Комментарии: 12 | Рейтинг: 2.4/27
Всего комментариев: 10
10 tural  
mkl

9 tarana  
triqonometrik funksiyaların törəmələri

8 Qartal  
tgx–1=0 tenliyinin helli necedir?

7 fuad  
coxdeyisenli murekkeb funksiyanin diferensiali

6 ayka  
y=-1\3 funksiyasinin qrafiki

5 sefiqe rzayevaaa  
f(x)=1-2x funksiyasi verilmisdir.f(-2),f(0) f(a+1) qiymetlerini tapin

4 ononim  
z=x^2+y^2 funksiyasinin x/4+y/3=1 elaqe tenliyi sertinde ekstremumunu tapin

3 nigar  
coxdeyisenli funksiyanin diferensiali

2 mirabella  
1234

1 weyx  
murekkeb funksiyanin toremesi

Имя *:
Email *:
Код *:
Statistika

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Ses Verme
Оцените мой сайт
Всего ответов: 647
Mini Chat

WeB_MaSTeR Fuad © 2018
Конструктор сайтов - uCoz